Familyday Studio

FOTOSESSIOONI TINGIMUSED

FOTOGRAAFI PILDISTAMIS- JA TÖÖTLUSSTIIL

FOTODE KASUTAMINE JA AUTORIÕIGUS

E-POE MÜÜGITINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad FamilyDay OÜ e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad ostmisel FamilyDay OÜ e-poest internetiaadressilt https://www.familyday.com.ee/. Kauba müüja on FamilyDay OÜ (edaspidi: müüja), aadress Väike-Männiku 5, Tallinn, Harju maakond, 11216  registrikood 12573922, tel +372 56 905 508, e-posti aadress info@familyday.ee. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel FamilyDay OÜ e-poe vahendusel teenuse või kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://familyday.ee/pere-fotostuudio/fotosessiooni-tingimused/. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

1.3.   Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

1.4.   Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte ning Euroopa andmekaitseseaduse GDPR-ile vastavust.

2. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE

2.1.  Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on vajutanud nupule “Telli”, seejärel on võimalik alustada tellimuse vormistamist. Valitud tooteid on võimalik enne tellimuse vormistamist vahetada või kustutada.

2.2. Tellimuse vormistamiseks Klient peab sisestama küsitud andmed, et FamilyDay OÜ saaks Kliendiga vajadusel ühendust võtta ja arve väljastada.

2.3.  Klient kinnitab tellimuse vajutades nupule „Maksma“  ja tasub teenuse eest Maksekeskuse kaudu.

2.4. Kõik e-poest müüdavate teenuste hinnad on näidatud eurodes. Kinkekaardid ei sisalda käibemaksu, kuna FamilyDay OÜ ei ole käibemaksukohustuslane.

2.5. Pärast kauba eest tasumist tuleb vajutada linki „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.6. Tellimuse kinnitamiseks saadetakse kliendile tellimuse koopia ostukorvi kinnitamisel sisestatud e-posti aadressile.

2.7.   Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Maksekeskuse arvelduskontole.

2.8. Kinkekaarti võib kasutada ainult üks kord. Teenust võib kasutada isik, kes esitab kinkekaardi esimesena väljavalitud teenusepakkujale. Eeldatakse, et kinkekaardi esitaja on selle kasutamiseks õigustatud.

3. TELLIMUSE KÄTTESAAMINE

3.1. E-poest tellitud kinkekaart toimetatakse kliendile või kingisaajale kohale postisaadetisena kliendi tellimuses toodud aadressil ühel järgmisel kliendi poolt tellimuses märgitud viisil: Itella Smartpostiga 1–2 (ühe kuni kolme) tööpäeva jooksul tellimuses märgitud postiaadressil või elektrooniliselt 1 (ühe) tööpäeva jooksul tellimuses märgitud e-posti aadressil. Kingipoest antakse kinkekaart üle vahetult kliendile.

3.2. Kauba paikautomaati tellimisel edastatakse paki sihtkoha pakiautomaati jõudmisel paki saaja mobiiltelefonile SMS teade kogu vajaliku infoga paki kättesaamiseks. Paki kättesaamiseks tuleb sisestada automaadi ekraanile SMS-is märgitud unikaalne uksekood, mis võimaldab Kliendil paki kätte saada.

3.3. Viivitusteta tellimuse kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad, korrektsed ning kehtivad andmed.

4. KINKEKAARDI KASUTAMINE JA KEHTIVUS

4.1. Kinkekaart kehtib 12 (kaksteist) kuud alates selle väljastamise päevast. Kui kinkekaarti ei ole kasutatud selle kehtivusperioodil, siis selle kasutusõigus lõpeb.

4.2. Kui klient kasutab kinkekaarti taolise teenuse osas, mille maksumus on väiksem kinkekaardil toodud netoväärtusest, siis ülejääki kliendile ega kolmandale isikule ei hüvitata – seetõttu soovitame kasutada kinkekaarti maksimaalses ulatuses.

4.3. Kinkekaarti ei vahetata raha vastu. Kasutamata kinkekaardi eest raha ei tagastata.

5. LEPINGUST TAGANEMINE

5.1. Kliendil on õigus taganeda lepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kinkekaardi saamisest, kui klient või kingisaaja ei ole teenust kasutanud ega selle kasutamiseks aega broneerinud. Lepingust taganemiseks tuleb kirjalik taganemisavaldus ja kinkekaart saata eelnimetatud tähtaja jooksul familyday.ee veebilehel avaldatud kontaktidel. Lepingust saab taganeda ainult tehingu teinud klient. Lepingust taganemisel on FamilyDay OÜ-l õigus arvata tagastatavast summast maha kinkekaardi vormistamise, väljastamise ja edastamise kulud. Lepingust taganemise avalduse esitamisega kaotab kinkekaart kehtivuse. Raha tagastatakse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

6. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

6.1.   Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile info@familyday.ee. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, teenusel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

6.2.   Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju eest.

6.3. Pooled vastutavad oma lepinguliste kohustuste täitmata jätmise eest vastavalt Eesti õigusaktidele. Pooled vabanevad vastutusest vääramatu jõu korral.

6.4.   Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse, tarbijakaebuste komisjoni ja/või Harju Maakohtu poole.

7. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA OTSETURUNDUS

7.1.   Müüja kasutab kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks.

7.2.   Müüjal puudub internetipanga vahendusel teenuse või kauba eest tasumisel juurdepääs kliendi pangaandmetele.

7.3 Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on sooritanud ostu või avaldanud soovi liituda FamilyDay Studio uudiskirjaga. Ostjal on igal ajal võimalus loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest müüjale teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhised. Täpsemalt saad tutvuda ka FamilyDay OÜ privaatsuspoliitikaga.

7.4. Kliendi õigused

7.5. Säilitame isikuandmeid kliendiga sõlmitud lepingu lõppemiseni ja pärast seda seni kuni lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja lõpuni.

7.6. Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel e-posti aadressil info@familyday.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

FOTOSESSSIOONI MÜÜGITINGIMUSED

FOTOSESSIOONI BRONEERIMINE

FOTOSESSIOONI EEST TASUMINE JA HIND

FOTODE VALIMINE JA KÄTTESAAMINE

FOTODE TÖÖTLUS

MUU

TÄIENDAV INFO

Probleemide korral või lisainfo saamiseks võib ühendust võtta telefonil 56 905 508 või e-posti teel info@familyday.ee

FAMILYDAY OÜ 

Aadress: Väike-Männiku 5, Tallinn 11216, Eesti

Registrikood: 12573922,

Telefon: +372 56 905 508,

E-post: info@familyday.ee,

Arveldusarve Swedbank: EE172200221058651280

Tingimused kehtivad alates 01.10.2019. a.

Kuidas meiega ühendust võtta

Kontakt

Kirjuta sõnum