Familyday Studio

FOTOSTUUDIO RENT TALLINNAS – KASUTUSTINGIMUSED

1. ÜLDISED TINGIMUSED

1.1. Antud tingimused käsitlevad FamilyDay OÜ (edaspidi Teenusepakkuja) renditava ruumi FamilyDay Fotostuudio (edaspidi Fotostuudio) rendile andmise kasutamise tingimusi. Kui fotostuudio kasutada sooviv isik (edaspidi Kasutaja) broneerib omale aja fotostuudio rentimiseks, nõustub Kasutaja Teenusepakkuja tingimustega ja kohustub neid järgima.

1.2. Fotostuudio eesmärk on pakkuda Kasutajale töökeskkonda fotosessioonide läbiviimiseks.

1.3. Fotostuudio aadress on Väike-Männiku 5, Tallinn 11216, telefon 56905508, e-post: info@familyday.ee

1.4. Teenuse kirjeldus ja hinnad on kättesaadavad veebileheküljel www.familyday.ee

2. BRONEERIMINE JA TASUMINE

2.1. Fotostuudiot saab broneerida kõikidel nädalapäevadel E-P vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

2.2. Minimaalne fotostuudio broneerimise aeg on 1 tund.

2.3. Fotostuudio broneerimise alustamise/lõpetamise aeg on kliendi poolt broneeritud aeg ja ei sõltu fotosessiooni alustamise või lõpetamise ajast. Kasutamata aega ei kompenseerita.

2.4. Fotostuudio broneerimiseks tuleb broneerimiskalendris valida sobiv kuupäev ja kellaajad. Kinnitus saadetakse Teile meilile.

2.5. Broneerimistasu makstakse 100% ulatuses ning peab olema laekunud Meile hiljemalt 3 ööpäeva jooksul Teenusepakkuja arveldusarvele, vastasel juhul kaotab kokkulepe kehtivuse ja broneeritud aeg on jälle saadaval.

2.6 Üheaegselt saab stuudios pildistada ainult üks fotograaf. Muud variandid on võimalikud ainult stuudio juhtkonnaga kokkuleppel.

3. TÜHISTAMINE JA MUUTMINE

3.1. Kui Kasutaja soovib broneeritud aega tühistada või muuta, siis teavitab ta Teenusepakkujat vähemalt 3 ööpäeva ette. Teenusepakkuja annab võimaluse Kasutajale valida uus kuupäev ja kellaaeg, mis realiseeritakse 6 kuu jooksul.

3.2. Teenusepakkuja ei ole kohustatud broneeringutasu kasutajale tagastama!

3.3. Kasutaja on kohustatud broneeringu kuupäeva või ajalise kestvuse muutumisest teavitama Teenusepakkujat kirjalikult e-maili teel.

4.ÜLEANDMINE

4.1. Kui Teenusepakkuja annab Fotostuudio Kasutajale üle, siis nõustub Kasutaja automaatselt Teenusepakkuja kasutajatingimustega. Osapooled peavad veenduma Fotostuudio korrasolekus ning Kasutaja annab omapoolse nõusoleku vastavate tingimuste täitmiseks.

5. KORISTAMINE

5.1. Kasutaja on kohustatud Fotostuudio kasutuse lõppedes andma ruumid üle elementaarses korras (st. Mööbel, tehnika ja muu inventar selleks ettenähtud kohas, praht prügikottides).

5.2. Fotostuudio elementaarse korra mittetäitmisel võib Kasutajat ees oodata lisatasu koristuse eest 10.- eurot.

6. VARA HÄVIMINE

6.1. Kasutaja vastutab tema käsutusse antud Fotostuudio vara eest, väldib selle hävimist tema enda või kellegi kolmanda süü läbi.

6.2. Vara või ruumi kahjustamisel tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu kohustub Kasutaja kahju hüvitama vastavalt seadusele. Süüdlase mitteselgumisel vastutab Kasutaja.

6.3. Kasutaja on kohustatud teavitama Teenusepakkujat kõikidest muudatustest, lisasoovidest jms.

7. KODUKORD

7.1. Kasutaja kohustub tagama heakorra nii Fotostuudios sees kui ka välisterritooriumil!

7.2. Stuudios on rangelt keelatud suitsetamine, alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarvitamine sh joobes olekus olemine. Lisaks on keelatud sellised tegevused, mis võivad stuudiot kahjustada.

7.3. Küünalde, säraküünalde jt pürotehnika või tuleohtlike esemete kasutamine on stuudios rangelt keelatud.

7.4. Stuudios on keelatud kasutada sähvatusi, ebemeid, seebimulle, konfetti jt sarnaseid esemeid/materjale ilma stuudio juhtorganite nõusolekuta.

7.5. Tulekahju märkamisel või häirekellade käivitumisel tuleb koheselt suunduda evakuatsiooniteed mööda lähima väljapääsu poole. Tulekahjust tuleb viivitamatult teatada päästeametile (tel 112), seejärel stuudio omanikule tel. +372 56905508. Põhjuseta tulekahju signalisatsiooni käivitamisel maksab fotostuudio Kasutaja leppetrahvi 100.- eurot.

7.6. Fotostuudios viibimine välisjalanõudes on rangelt keelatud. Välisjalanõud ja üleriided tuleb asetada ettenähtud kohta. Soovitavalt võtta kaasa vahetusjalanõud.

7.7. Kodu- ja lemmikloomade toomine on lubatud vaid juhul, kui Kasutaja suudab neid ohjata, tagades heakorra ja vara puutumatuse loomade poolt. Lisaks peab Kasutaja Teenusepakkujat sellest eelnevalt teavitama ja maksma 15 eurot looma eest.

7.8. Vägivalla, pornograafia, diskrimineerimise jt põhiõigusi riivavate sisudega fotode ja videote tegemine on keelatud (sh keelatud reklaam). Fotograafid ja modellid, kes antud tegevusega on vahele jäänud kantakse stuudio juhtorganite poolt mustanimekirja ning edaspidine stuudio kasutamine ja selles viibimine on keelatud.  Antud juhul võib stuudio teenuse osutamisest keelduda ja tasutud raha ei tagastata.

8. LÕPPSÄTTED

8.1. Teenusepakkujal on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Tingimusi, ilma et tal oleks kohustust sellest Kasutajat kirjalikult teavitada. Teenusepakkuja annab vastava info Kasutajale Teenusepakkuja kodulehel www.familyday.ee.

8.2. Käesolevaid Tingimusi puudutavad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimise teel. Kasutajal on võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda kohtusse Eesti Vabariigi seadustega määratletud korras.

​Fotostuudio broneerimisel klient nõustub automaatselt meie tingimustega ja reeglitega. Reeglite ja tingimuste mitte teadmine ei vabasta vastutusest.

Kuidas meiega ühendust võtta

Kontakt

Kirjuta sõnum